Kænguruerne på Børnenes Friskole



De forskellige farver: Lektiekalenderklassekalenderskolekalender, fødselsdage og frits.