Kænguruerne på Børnenes FriskoleDe forskellige farver: Lektiekalenderklassekalenderskolekalender, fødselsdage og frits.